About Us

Goldie creates a New Aesthetic by accessing technical fabrics, durable materials, experimental knitting techniques, and chemical dyeing treatments. From our perspective, traditional streetwear is now renewed by deconstruction through raw cuts, hand distressing, combining avant-garde garments and asymmetrical details.

Design language of brand represents a POV on global youth subcultures. Sometimes an opinion, a statement, even an emotion, a blurry memory, sometimes an imagination of parallel dimension.

Our seasonal collections push the boundaries in creativity, also balance the timeless aesthetics and honoring futuristic values. Goldie expresses the chaos and contradictions of society standards, provoking more questions than answers.

We are an unexpected concept proudly created by Vietnamese people.

---

Goldie hướng đến việc sáng tạo tính Thẩm Mĩ Mới bằng việc tiếp cận những chất liệu tiên phong với độ bền cao, các kỹ thuật dệt thử nghiệm, phương pháp xử lí nhuộm hoá chất. Trang phục đường phố quen thuộc dưới góc nhìn của thương hiệu được làm mới bằng việc giải cấu trúc thông qua những đường cắt thô, tạo hình rách thủ công, kết hợp nhiều chất liệu và chi tiết bất đối xứng.

Ngôn ngữ thiết kế của Goldie thể hiện góc nhìn cá nhân về những văn hoá đặc trưng của người trẻ. Đôi khi là quan điểm, là tuyên ngôn, 1 trạng thái cảm xúc, ký ức mơ hồ, hoặc thậm chí là sự tưởng tượng về 1 hình thái song song.

Các bộ sưu tập theo mùa ngoài việc phá vỡ những giới hạn về sáng tạo, song vẫn luôn cân bằng giữa tính thẩm mĩ truyền thống và tôn vinh những giá trị đương đại. Cách tiếp cận thời trang của Goldie nói lên sự hỗn loạn và mâu thuẫn về những tiêu chuẩn trong xã hội, khơi gợi nhiều câu hỏi hơn là những câu trả lời.

Goldie là 1 hình thái vô định được tự hào tạo nên từ những người Việt.

---
STORE LOCATOR:
Hanoi:
 
- 360 Pho Hue
- 15 Ho Dac Di
Saigon: @thenewplayground 26 Ly Tu Trong, District 1
Japan: www.sixty-percent.com/en/collections/goldie

***
Hotline: 0985 032 589
Email: info@goldievietnam.com
Instagram: @theonlygoldieofficial
Facebook: Goldie Vietnam